Bolette Roed: MGK-elever og konservatorieelever

kl. 10:30-15:00 (200 kr.)

Bolette har undervist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium siden 2009 og har endvidere en bred solistisk og kammermusikalsk koncertvirksomhed i ind- og udland.

Hele blokfløjtens repertoire fra middelalderen, via renæssancen og barokken op til nutiden har Bolettes store interesse. Hun kan opleves på lige fod som solist i barokkoncerter med orkestre som Concerto Copenhagen og Arte Dei Suonatori, eller som solist i nyskrevne koncerter med blandt andet DR UnderholdningsOrkestret, DR SymfoniOrkestret eller Det Kongelige Kapel.

Bolette udvider stadig blokfløjtens repertoire og arbejder med meget forskellige instrumentkombinationer, hvilket har resulteret i adskillige bestillinger og uropførelser.

Bolettes brede kammermusikalske musikerskab kan opleves i de unikke ensembler Alpha (blokfløjte, saxofon, slagtøj), Gáman (blokfløjte, violin, accordeon), Lune Rousse (blokfløjte, bratsch, sang, slagtøj) og Concert Pastoral (blokfløjte og galoubet & tambourin). Hendes musikalske nysgerrighed har ført til en stor improvisatorisk musikervirke, hvor hun anvender improvisation som et gennemgående element i såvel sit solospil, som sammen med sit franske improvisationsensemble Lune Rousse, med trioen Alpha og med musikere som Carsten Dahl og DJ Katrine Ring.

http://boletteroed.com/